49 vecino/as demandaron a Cargil en VGG por contaminación

 Por Redacción Informa2